Reklamacije

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu putem internet prodavnice usled nedostatka na kupljenoj robi, njene nesaobraznosti, pogrešno obračunate cene, kao i drugih razloga koji su predvidjeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača RS.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah budu prijavljena kuriru koji Vam isporučuje robu a ukoliko je oštećenje takvo da je uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova nemojte potpisati prijem pošiljke.

Reklamacije i primedbe na artikle koji su predmet kupovine putem internet prodaje kupci mogu prijaviti:

  1. Lično u prodavnici XYZ FASHION STORE, Ušće Shopping center, Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd

   Naši zaposleni u prodavnici će Vam pomoći da popunite reklamacioni list.Sledi obrada vaše primedbe od strane stručne službe za reklamacije.O postupku i odobravanju/odbijanju zahteva za reklamaciju bićete obavešteni na jedan od kontakata koje ste naveli u reklamacionom listu u roku od 8 dana.

    2. Kurirskom službom za isporuku

     Sledite uputstva za vraćanje pošiljke i prijavite reklamaciju :

     - Upotrebite obrazac Reklamacioni list koji možete preuzeti  ovde i odštampajte ga

     - tačno popunite Reklamacioni list

     - priložite dokaz o kupovini (račun)

     - pripremite proizvod za transport zajedno sa Reklamacionim listom i dokazom o   kupovini (predlažemo da koristite istu ambalažu kao u kojoj ste dobili proizvod)

     - upotrebite XYZ nalepnicu sa adresom koju ste dobili u paketu sa porudžbinom ili napišite adresu  na paketu - XYZ FASHION STORE, Ušće Shopping Center, Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd sa naznakom za XYZ internet prodavnicu

     Troškove isporuke snosi pošiljalac.Neće se prihvatati otkupne pošiljke.

     Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem potrošaču dostavi odgovor na izjavljenu reklamaciju. U svakom slučaju rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od petnaest dana. Prodavac će pismeno ili elektronskim putem obavestiti kupca o potvrdi prijema reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

     Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, popravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

     U slučaju povrata sredstava za odobrenu reklamaciju, refundiraće se iznos kupovine istim sredstvima plaćanja kao što je plaćena kupoprodajna cena. Kada se izvrši povrat sredstava,kupac dobija e-mail obaveštenje o izvršenju.

     U slučaju odbijene žalbe, obavestićemo Vas i pozvati da preuzmete svoj proizvod  u prodavnici XYZ Fashion Store.