GDPR Zaštita ličnih podataka

Izmena podataka

Podatke na profilu možete ažurirati dole na linku ako su netačni ili su se promenili.

PRENOS PODATAKA

Dole na linku možete preuzeti sve podatke koje čuvamo i koristimo za bolje iskustvo u našoj prodavnici.

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA

Dole na linku možete zatražiti izveštaj koji će sadržati sve lične podatke koje imamo o vama.

BRISANJE PODATAKA

Koristite ovu opciju za uklanjanje vaših ličnih i drugih podataka iz naše prodavnice. Imajte na umu da će ovaj postupak izbrisati vaš profil tako da mu više ne možete pristupiti niti ga koristiti..